Swedish American Newspapers

Hundreds of Swedish-language newspapers were published in the United States from 1850 onward, catering to America's Swedish immigrant communities. Use this online portal to learn more about these newspapers, and to search over 300,000 digitized newspaper pages from 39 different Swedish American newspaper titles published across the United States between 1857 and 2007. 

You can help improve the newspaper search results and create a richer experience for all users by using the Text Correction Tool and User Annotation Tool. When newspaper pages are added to the system, the pages are "read" and digital text is created by Optical Character Recognition (OCR) software. Sometimes the software "mis-reads" words on the page – leading to gaps and omissions in the search results when a user performs a search. With the Text Correction Tool, users can look for and fix mistakes in any page's digital text, which will improve search results for future users. With the User Annotation Tool users can add comments and tags to newspaper articles, which can help create connections and provide context for the newspapers. Learn more about using the Collaborative OCR Text Correction Tool and the User Annotation Tool.

Search the Newspapers


Swedish American Newspapers was created through a partnership of the Minnesota Historical Society, Kungliga biblioteket (National Library of Sweden), the American Swedish Institute, and the Swenson Swedish Immigration Research Center at Augustana College, Rock Island, Illinois. Funding for digitization was provided by the Riksbankens Jubileumsfond, the Barbro Osher Pro Suecia Foundation, and the King Gustaf VI Adolf's Fund for Swedish Culture. Funding for online access was provided by the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation.

Svensk-amerikanska tidningar

Hundratals svenskspråkiga tidningar gavs ut i USA från 1850 och framåt för att tillmötesgå Amerikas svenska invandrarsamhällen. Använd den här webbportalen för  att lära dig mer om dessa tidningar och för att söka bland över 300 000 digitaliserade tidningssidor från 39 olika svensk-amerikanska tidningar som utgavs över hela USA mellan 1857 och 2007.

Du kan du hjälpa oss att förbättra tidningarnas sökresultat och skapa en bättre upplevelse för alla användare genom att använda verktygen för textkorrigering och användarkommentarer. När tidningssidor läggs till systemet ”läses” de av OCR-program och en digital text skapas. Ibland ”läser” programmet fel ord på sidan – vilket leder till luckor och tomrum i sökresultaten när en användare utför en sökning. Med verktyget för textkorrigering kan användare leta efter och åtgärda misstag i en sidas digitala text, vilket förbättrar sökresultaten för framtida användare. Med verktyget för användarkommentarer kan användare lägga till kommentarer och taggar till tidningsartiklar, vilket kan skapa fler samband och sammanhang för tidningarna. Läs mer om hur du använder verktygen för textkorrigering och användarkommentarer.

Sök bland de digitaliserade tidningarna


Svensk-amerikanska tidningar är ett samarbete mellan Minnesota Historical Society, Kungliga biblioteket, American Swedish Institute och Swenson Swedish Immigration Research Center på Augustana College, Rock Island, Illinois. Finansiering för digitaliseringen kommer från Riksbankens Jubileumsfond, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, och Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, medan tillgängliggörandet på webben har möjliggjorts av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

American Swedish Institute The Barbro Osher Pro Suecia FoundationKungle Biblioteket augustana college The Wallenberg FoundationRiksbabankens Jubileumsfond