About the Project

Swedish American Newspapers is an online portal which allows users to explore and search over 300,000 digitized newspaper pages from 28 different Swedish American newspaper titles published across the United States between 1859 and 2007. Swedish American Newspapers was made possible by generous funding from the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation.

Swedish American Newspapers was created as part of the Swedish American Newspaper Project, a multi-year collaboration of the National Library of Sweden (Kungliga biblioteket), Stockholm, Sweden; the Minnesota Historical Society, St. Paul, Minnesota; the American Swedish Institute (ASI), Minneapolis, Minnesota; and the Swenson Swedish Immigration Research Center (SSIRC), Augustana College, Rock Island, Illinois. The purpose of the project is to digitize Swedish language newspapers published in the United States and make them available online through a new bilingual web resource that offers search, text correction, and annotation tools, and serves as a rich resource for scholarly research on Swedish American history.

Project planning began in 2009 with a series of planning meetings and discussions to build a collaborative effort among institutions in Sweden and the United States to digitize and place online Swedish-language newspapers published in North America. Planning was funded by a grant from the Barbro Osher Pro Suecia Foundation in San Francisco, California, and was completed in 2011.

Following the planning stage, the project has three phases. Phase One, selection, scanning and digitization of the newspapers, began in 2011 and was led by the National Library of Sweden. Funding for this phase was provided through grants from Riksbankens Jubileumsfond in Sweden, the Barbro Osher Pro Suecia Foundation in San Francisco, California, and the King Gustaf VI Adolf's Fund for Swedish Culture in Sweden. The digitization was conducted by Mediakonverteringscentrum (MKC) in Fränsta, Sweden, a facility operated by the Swedish National Archives. Partners ASI and SSIRC also contributed to the title selection and acquisition of newspapers for digitization.

Phase Two, the development of a website to provide access and tools for enhanced searching for the newspapers online, was led by the Minnesota Historical Society and ran from 2013-2016. Funding for this phase was provided though a grant from the Marianne and Marcus Wallenberg Foundation in Sweden.

Phase Three, which has yet to begin, will consist of outreach to researchers and academics to promote the use of the website in education, and be led by the Swenson Swedish Immigration Research Center and the American Swedish Institute. There is also a clear ambition to digitize the rest of the National Library of Sweden’s holdings of Swedish American newspapers, which will be another part of Phase Three.

Om projektet

Swedish American Newspapers är en webbportal där användare kan söka bland över 300 000 digitaliserade tidningssidor från 28 olika svenskamerikanska tidningar som utgavs över hela USA mellan 1859 och 2007. Swedish American Newspapers möjliggjordes genom ett generöst bidrag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Swedish American Newspapers skapades som en del av Swedish American Newspaper Project, ett flerårigt samarbete mellan Kungliga biblioteket i Stockholm; Minnesota Historical Society i St. Paul, Minnesota; American Swedish Institute i Minneapolis, Minnesota och Swenson Swedish Immigration Research Center i Augustana College, Rock Island, Illinois. Projektets syfte är att digitalisera svenskspråkiga tidningar utgivna i USA och göra dem tillgängliga på webben genom en ny tvåspråkig webbresurs som erbjuder sökfunktion, textkorrigering och kommentarsfunktioner. Detta är en berikande resurs för akademisk forskning i svensk-amerikansk historia.

Planeringen av projektet påbörjades 2009 med ett antal planeringsmöten och diskussioner för att skapa ett samarbete mellan institutioner i Sverige och USA samt att digitalisera och göra svenskspråkiga tidningar som utgavs i Nordamerika tillgängliga på webben. Planeringen finansierades av bidrag från Barbro Osher Pro Suecia Foundation i San Francisco i Kalifornien och slutfördes 2011.

Efter planeringsfasen har projektet genomgått tre faser. Fas ett, urval och digitalisering av tidningar, påbörjades 2011 och leddes av Kungliga biblioteket i Sverige. Den här fasen finansierades av bidrag från Riksbankens jubileumsfond i Sverige, Barbro Osher Pro Suecia Foundation i San Francisco i Kalifornien och Kung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur i Sverige. Digitaliseringen utfördes av Mediakonverteringscentrum (MKC) i Fränsta, en anläggning som drivs av Svenska riksarkivet. American Swedish Institute och Swenson Swedish Immigration Research Center bidrog även till val och insamling av tidningar för digitalisering.

Fas två, utvecklingen av en webbplats för att göra tidningarna på webben tillgängliga samt att skapa verktyg för bättre sökning, leddes av Minnesota Historical Society och genomfördes mellan 2013 och 2016. Den här fasen finansierades av ett anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse i Sverige.

Fas tre, som ännu inte har påbörjats, kommer dels att handla om hur vi använder materialet och kommer att bestå av forskarsymposier på båda sidor av Atlanten. Detta arbete kommer att ledas av Swenson Swedish Immigration Research Center och American Swedish Institute. Dessutom finns den tydliga ambitionen att digitalisera resten av Kungliga bibliotekets svenskamerikanska tidningssamling, vilket är en annan del av fas tre.