• English
  • Swedish

Arbetaren (Cadillac, Mich.) 1890-1904 Browse the title

Arbetaren

Arbetaren (the Working-Man) was published in Cadillac and Grand Rapids, Michigan between 1890 and 1904. It was a local Swedish language paper with a strong labor bent, thus appealing to the small but politically important radical wing in the Swedish American community. Arbetaren was known as particularly sympathetic to the Knights of Labor, and it endorsed Democratic and Populist political candidates.

The first issue of the weekly, subtitled Oberoende folktidning (Independent People's Paper), was published in Cadillac on April 4, 1890. Arbetaren was one of the most vigorous Swedish newspapers in Michigan though its circulation was fairly small, reaching 500 in its first year and 2,000 by 1893.

The paper's first editor was Charles Edward Thornmark and first publishers were Thornmark and J.L. Danielson; Thornmark became sole publisher in July 1890. Also in 1890 Thornmark was elected to the Cadillac city council on the "workers' ticket." In 1894 Abetaren moved to Grand Rapids, Michigan, where it continued until 1904, when it merged with Svenska amerikanaren.

Bibliography

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Hoerder, Dirk. The Immigrant Labor Press in North America, 1840s-1970s. New York: Greenwood Press, 1987.
Arbetaren

Arbetaren gavs ut i Cadillac och Grand Rapids i Michigan mellan 1890 och 1904. Det var en lokal svenskspråkig tidning med stark arbetarinriktning, vilket lockade till sig den lilla, men politiskt viktiga, radikala delen av den svensk-amerikanska kolonin. Arbetaren var känd som speciellt sympatiskt inställd till Knights of Labor och tidningen stödde demokratiska och populistiska politiska kandidater.

Den första utgåvan av veckotidningen med deltiteln Oberoende folktidning publicerades i Cadillac den 4 april 1890. Arbetaren var en av de mest livskraftiga svenska tidningarna i Michigan, även om  upplagan var ganska liten. Den nådde 500 under första året och 2 000 år 1893.

Tidningens första redaktör var Charles Edward Thornmark och de första utgivarna var Thornmark och J.L. Danielson. Thornmark blev ensam utgivare i juli 1890. Thornmark blev också invald i staden Cadillacs stadsfullmäktige år 1890 på en ”arbetarröst”. År 1894 flyttades utgivningen av Arbetaren till Grand Rapids där tidningen fortsatte att ges ut till 1904, då den gick samman med Svenska amerikanaren.

Litteraturförteckning

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Hoerder, Dirk. The Immigrant Labor Press in North America, 1840s-1970s. New York: Greenwood Press, 1987.