• English
  • Swedish

Justitia (Chicago, Ill.) 1871 Browse the title

Justitia, a small four-page news sheet, published its first issue in Chicago, Illinois on February 25, 1871. The short-lived biweekly, run by the colorful radical Swedish agitator Isidor Kjellberg, waged a war of words with everything and everyone during its short spell. Kjellberg was born in Stockholm, Sweden in 1841. He traveled to the United States in 1869, where he worked as a typesetter, a correspondent for Göteborgs-posten, and editor of Svenska monitoren in St. Paul, Minnesota before founding Justitia

Kjellberg was a reformer and muckraker, and viewed his newspaper as a weapon against business, the mainstream press, social institutions, religion in general, and the Lutheran Augustana Synod in particular. Justitia was especially noted for its crusade against the immigrant runners who preyed upon those newly arrived in Chicago, and against instruction in Swedish in Chicago schools, which Kjellberg thought would serve to keep immigrants from learning English.

Justitia published its last issue October 7, 1871, two days before the Great Chicago Fire. Kjellberg did not attempt to restart the paper following the fire and returned to Sweden in 1872, where he founded the more successful radical newspaper Östgöten.

Bibliography

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Olson, Ernst W. History of the Swedes of Illinois. Chicago: Engberg Holmberg Publishing Co., 1908.
  • Stephenson, George M. "Isidor Kjellberg: Crusader." Swedish-American Historical Bulletin, August 1929: 31-51.

Justitia (Chicago, Ill.) 1871 Browse the title

Det första numret av Justitia, ett litet fyrsidigt nyhetsblad, utgavs i Chicago i Illinois 25 februari 1871. Den kortlivade tidningen, som utgavs varannan vecka och drevs av den färgstarka, radikala svenska agitatorn Isidor Kjellberg, förde krig mot allt och alla under dess korta existens. Kjellberg föddes i Stockholm i Sverige 1841. Han reste till USA 1869 där han arbetade som sättare, korrespondent för Göteborgs-posten och redaktör för Svenska monitoren i St. Paul i Minnesota innan han startade Justitia

Kjellberg var reformator och sensationsmakare, och han betraktade tidningen som ett vapen mot företag, den etablerade pressen, sociala institutioner, religion i allmänhet och lutherska Augustana Synoden i synnerhet. Justitia uppmärksammades speciellt för korståget mot de immigrantförmedlare (s.k. immigrant runners) som utnyttjade de nyanlända i Chicago, och mot undervisning på svenska i skolorna i Chicago, något som Kjellberg ansåg skulle förhindra att immigranterna lärde sig engelska.

Det sista numret av Justitia gavs ut den 7 oktober 1871, två dagar före den stora branden i Chicago. Kjellberg försökte inte ge ut tidningen igen efter branden utan återvände till Sverige 1872, där han grundade den mer framgångsrika radikala tidningen Östgöten.

Litteraturförteckning

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Olson, Ernst W. History of the Swedes of Illinois. Chicago: Engberg Holmberg Publishing Co., 1908.
  • Stephenson, George M. "Isidor Kjellberg: Crusader." Swedish-American Historical Bulletin, August 1929: 31-51.