• English
  • Swedish

Omaha-posten (Omaha, Neb.) 1904-1954 Browse the title

Omaha-posten (the Omaha Post), a weekly newspaper published between 1904 and 1954, represented the Swedish American community in Nebraska. Swedish immigrants began settling near Omaha in major numbers during the decades after the Civil War, and the community was strongly shaped by its rural and often religious outlooks. Omaha-posten was known as a farm journal, with strong agricultural reporting. It claimed a circulation of 15,000 in 1915 and 12,000 in 1942.

Omaha-posten published its first issue on September 9, 1904, but it was preceded by Svenska journalen, which had been founded in Omaha in 1890. In 1892 that paper merged with Omaha svenska tribun, which had been published in Omaha since 1887. The merged paper was published under the titles Svenska journalen, Svenska journalen-tribunen, and Svenska journalen och vårt hem between 1892 and 1904. In 1904 Svenska journalen was purchased by the Omaha Posten Publishing Company, organized by 150 Swedish American businessmen from the Omaha area for that purpose, and the paper was renamed Omaha-posten.

Nelson Thor Thorson purchased Omaha-posten, taking over as editor and publisher, in 1910. In October 1942 Thorson sold the paper to a company headed by lawyer R.B. Hasselquist, who became the paper's publisher and editor. After the sale Omaha-posten, which had to that time been published partly in Swedish and partly in English, was published only in English. Omaha-posten printed its final issue on January 28, 1954.

Bibliography

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.

Omaha-posten var en veckotidning som gavs ut mellan 1904 och 1957 och representerade den svensk-amerikanska kolonin i Nebraska. Ett stort antal svenska immigranter började bosätta sig i trakten av Omaha under årtiondena efter inbördeskriget och kolonin formades starkt av det lantliga och ofta religiösa synsättet. Omaha-posten var känd som en bondetidning med stark inriktning på jordbruk. Den hade en utgåva på 15 000 år 1915 och 12 000 år 1942.

Omaha-postens första nummer gavs ut den 9 september 1904, men föregicks av Svenska journalen, som grundades i Omaha 1890. 1892 slogs Omaha-posten ihop med Omaha svenska tribun, som hade getts ut i Omaha sedan 1887. Den sammanslagna tidningen gavs ut under namnen Svenska journalen, Svenska journalen-tribunen och Svenska journalen och vårt hem mellan 1892 och 1904. 1904 köptes Svenska journalen av Omaha Posten Publishing Company, som bildats av 150 svensk-amerikanska affärsmän från trakten av Omaha för detta ändamål och tidningen fick det nya namnet Omaha-posten.

Nelson Thor Thorson köpte Omaha-posten och tog över som redaktör och utgivare 1910. I oktober 1942 sålde Thorson tidningen till ett företag som leddes av advokaten R.B. Hasselquist, som blev tidningens utgivare och redaktör. Efter försäljningen gavs Omaha-posten, som fram till dess hade publicerats delvis på svenska och delvis på engelska, ut endast på engelska. Det sista numret av Omaha-posten trycktes den 28 januari 1954.

Litteraturförteckning

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.