• English
 • Swedish

Svenska amerikanaren (Chicago, Ill.) 1866-1873 Browse the title

Nya svenska amerikanaren (Chicago, Ill.) 1873-1877 Browse the title

Svenska amerikanaren (the Swedish American) was started in Chicago in 1866 by a group of well-to-do Swedes associated with the secularly oriented social club Svea, who wished for a secular, liberal Swedish language newspaper to serve as a competitor to the Lutheran Augustana Synod-affiliated Hemlandet. In April 1866 John A. Nelson, N.E. Nelson, P.J. Hussander, and others formed the Swedish American Publishing Company to publish the paper, and the first weekly issue was printed Saturday September 8, 1866. Minnesota lawyer and Civil War veteran Hans Mattson served as the paper's nominal editor-in-chief until February 1867, though actual editing duties fell mainly to Herman Roos, who himself was editor-in-chief from February 1867 through 1869. Peter Sundelius served as editor in 1870 and again from September 1871 to April 1873; he had previously been editor of Hemlandet. A.W. Schalin was editor from January to August 1871.

Svenska amerikanaren's progressive and anti-religious viewpoints led it into frequent conflict with the conservative Hemlandet, particularly over the two titles' opposing viewpoints on secret societies. In October of 1871 the paper's office and composing room were destroyed in the Great Chicago Fire; the paper resumed publication 10 weeks later.  Financial troubles following this disaster led to the paper's sale in 1873 to Charles J. Stenquist, a jeweler, who changed the title to Nya svenska amerikanaren (the New Swedish American). Editors under Stenquist included Magnus Elmblad, Gottfried Cronwall, A.L. Gyllenhaal, and Herman Roos.

Continued financial difficulties caused Stenquist to sell out in 1877 to Hans Mattson, who quickly transferred ownership to the Swedish Publishing Company. The company then merged Nya svenska amerikanaren with Nya verlden of Chicago, forming a new weekly titled Svenska tribunen.

Bibliography

 • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
 • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
 • Blanck, Dag. The Creation of an Ethnic Identity: Being Swedish American in the Augustana Synod, 1860-1917. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, 2006.
 • Olson, Ernst W. History of the Swedes of Illinois. Chicago: Engberg Holmberg Publishing Co., 1908.
 • Scott, Frank W. Newspapers and Periodicals of Illinois, 1814-1879. Springfield, Ill.: Illinois State Historical Library, 1910.
 • "Svenska Amerikanaren Tribunen." Wikipedia.sv, 28 Mar. 2015. Web. 28 May 2015.

Svenska amerikanaren bildades i Chicago 1866 av en grupp förmögna svenskar som tillhörde den sekulärt inriktade sociala klubben Svea. Klubben ville ha en sekulär, liberal svenskspråkig tidning som konkurrent till den lutherska Augustana Synod-anslutna tidningen Hemlandet. I april 1866 bildade John A. Nelson, N.E. Nelson, P.J. Hussander och andra personer Swedish American Publishing Company för att ge ut tidningen och den första veckoutgåvan trycktes lördagen den 8 september 1866. Advokaten och inbördeskrigsveteranen Hans Mattson från Minnesota var tidningens nominella chefredaktör till februari 1867, även om de faktiska redaktörsuppgifterna föll på Herman Roos, som själv var chefredaktör från februari 1867 till 1869. Peter Sundelius var redaktör 1870 och återigen från september 1871 till april 1873. Han hade tidigare varit redaktör för Hemlandet. A.W. Schalin var redaktör från januari till augusti 1871.

Svenska amerikanarens progressiva och icke-religiösa synpunkter gjorde att man ständigt hamnade i konflikt med den konservativa tidningen Hemlandet, speciellt beträffande de båda tidningarnas motsatta syn på hemliga sällskap. I oktober 1871 förstördes tidningens kontor och sättningsavdelningen i den stora branden i Chicago. Tidningen återupptog utgivningen 10 veckor senare. Ekonomiska problem efter katastrofen ledde till försäljningen av tidningen 1873 till Charles J. Stenquist, en juvelerare som ändrade namnet till Nya svenska amerikanaren.  Redaktörer under Stenquist inkluderade Magnus Elmblad, Gottfried Cronwall, A.L. Gyllenhaal och Herman Roos.

Fortsatta ekonomiska svårigheter gjorde att Stenquist 1877 sålde till Hans Mattson, som snabbt överförde ägandet till Swedish Publishing Company. Företaget slog sedan ihop Nya svenska amerikanaren med Nya verlden i Chicago, och bildade en ny veckotidning med namnet Svenska tribunen.

Litteraturförteckning

 • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
 • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
 • Blanck, Dag. The Creation of an Ethnic Identity: Being Swedish American in the Augustana Synod, 1860-1917. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, 2006.
 • Olson, Ernst W. History of the Swedes of Illinois. Chicago: Engberg Holmberg Publishing Co., 1908.
 • Scott, Frank W. Newspapers and Periodicals of Illinois, 1814-1879. Springfield, Ill.: Illinois State Historical Library, 1910.
 • "Svenska Amerikanaren Tribunen." Wikipedia.sv, 28 Mar. 2015. Web. 28 May 2015.