• English
 • Swedish

Svenska amerikanaren (Chicago, Ill.) 1877-1914 Browse the title

Svenska amerikanaren hemlandet (Chicago, Ill.) 1914-1915 Browse the title

Svenska amerikanaren (Chicago, Ill.) 1916-1936 Browse the title

When the Chicago Swedish language paper Nya svenska amerikanaren merged with Nya verlden in 1877, changing its name to Svenksa tribunen, the paper's owners failed to take steps to retain ownership rights to the previous name.  Herman Roos and Nels Anderson, who had founded Svenska posten in Chicago earlier that year, saw an opportunity and in October 1877 renamed their paper Svenska amerikanaren (the Swedish American).  Roos served as editor and Anderson as publisher; Magnus Elmblad served as co-editor and became sole editor in January 1880 when Roos was killed by a train. Svenska amerikanaren began with a radical slant and voiced strong opposition to the church, but these leanings were toned down in the 1880s.

In September 1884 Nels Anderson sold out to P.A. Sundelius, N.P. Nelson and Gabriel Hjertquist, who formed the Swedish American Printing Company. An editor of the paper, Charles Frederick Peterson, and advertising agent A.E.G. Wingård also later bought into the company. Peterson, Sundelius and Jakob Bonggren served as editors from October 1884 to 1888. In 1888 watchmaker and jeweler Frans A. Lindstrand bought out most of the Swedish American Printing Company shareholders. Lindstrand ran the paper with the goals of improving the paper's popularity and financial standing and making the paper more non-partisan and tolerant.  Bonggren continued as editor and Lindstrand himself, though not a journalist, wrote many columns for the paper. His popular "Bref från Onkel Ola" column continued for almost twenty years.

In 1908 Lindstrand sold the paper to F.A. Larson. In the fall of 1914 Svenska amerikanaren merged with its old rival Gamla och nya hemlandet and was titled Svenska amerikanaren hemlandet (the Swedish American Homeland) through 1915 when it returned to the title Svenska amerikanaren. At this time the paper ran 16 pages and printed 75,000 copies per edition with 47,000 claimed subscribers. In 1936 Svenska amerikanaren merged with Svenska tribunen-nyheter of Chicago to form Svenska amerikanaren tribunen. In 1949 Larson sold out to E. Einar Andersson, editor-in-chief since 1936, and Beda V. Andersson. Svenska amerikanaren tribunen merged with Svenska amerikanska posten of Minneapolis in 1940. In 1982 it reduced to semi-monthly publication, and ceased publication altogether after the December 18, 1985 issue.

Bibliography

 • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
 • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
 • Lindquist, Emory K. “’Onkel Ola’ and His Letters in Svenska Amerikanaren.” Swedish Pioneer Historical Quarterly, October 1968:245-58.
 • Olson, Ernst W. History of the Swedes of Illinois. Chicago: Engberg Holmberg Publishing Co., 1908.
 • Scott, Frank W. Newspapers and Periodicals of Illinois, 1814-1879. Springfield, Ill.: Illinois State Historical Library, 1910.
 • "Svenska Amerikanaren Tribunen." Wikipedia.sv, 28 Mar. 2015. Web. 28 May 2015.

När den svenskspråkiga tidningen Nya svenska amerikanaren i Chicago slogs ihop med Nya verlden 1877 och ändrade namn till Svenska tribunen, vidtog tidningens ägare inte några åtgärder för att behålla äganderätten till det tidigare namnet.  Herman Roos och Nels Anderson, som grundat Svenska posten i Chicago tidigare samma år, såg en möjlighet och i oktober 1877 bytte de namn på sin tidning till Svenska amerikanaren. Roos var redaktör och Anderson utgivare. Magnus Elmblad var medredaktör och blev den enda redaktören i januari 1880 när Roos kördes över av ett tåg. Svenska amerikanaren lanserades med en radikal inriktning och uttryckte stark opposition mot kyrkan, men dessa åsikter tonades ner under 1880-talet.

I september 1884 sålde Nels Anderson tidningen till P.A. Sundelius, N.P. Nelson och Gabriel Hjertquist, som bildade Swedish American Printing Company (Svensk-amerikanska tryckeriet). En av tidningens redaktörer Charles Frederick Peterson och reklamagenten A.E.G. Wingård köpte senare också in sig i företaget. Peterson, Sundelius och Jakob Bonggren var redaktörer från oktober 1884 till 1888. År 1888 köpte urmakaren och juveleraren Frans A. Lindstrand ut majoriteten av aktieägarna i Swedish American Printing Company. Lindstrand drev tidningen med målet att förbättra tidningens popularitet och ekonomiska ställning och göra den mer obunden och frisinnad.  Bonggren fortsatte som redaktör och Lindstrand skrev själv många artiklar för tidningen, även om han inte var journalist. Hans populära spalt ”Bref från Onkel Ola” publicerades i närmare tjugo år.

År 1908 sålde Lindstrand tidningen till F.A. Larson. Under hösten 1914 slogs Svenska amerikanaren med den gamla rivalen Gamla och nya hemlandet och kallades Svenska amerikanaren hemlandet fram till 1915, då man återtog namnet Svenska amerikanaren. Vid den här tidpunkten bestod tidningen av 16 sidor och trycktes i 75 000 exemplar per utgåva med 47 000 registrerade prenumeranter. År 1936 slogs Svenska amerikanaren ihop med Svenska tribunen-nyheter i Chicago och bildade Svenska amerikanaren tribunen. År 1949 sålde Larson tidningen till E. Einar Andersson, chefredaktör sedan 1936, och Beda V. Andersson. Svenska amerikanaren tribunen slogs ihop med Svenska amerikanska posten i Minneapolis 1940. År 1982 glesades utgivningen ut till varannan månad och upphörde helt efter den sista utgåvan den 18 december 1985.

Litteraturförteckning

 • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
 • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
 • Lindquist, Emory K. “’Onkel Ola’ and His Letters in Svenska Amerikanaren.” Swedish Pioneer Historical Quarterly, October 1968:245-58.
 • Olson, Ernst W. History of the Swedes of Illinois. Chicago: Engberg Holmberg Publishing Co., 1908.
 • Scott, Frank W. Newspapers and Periodicals of Illinois, 1814-1879. Springfield, Ill.: Illinois State Historical Library, 1910.
 • "Svenska Amerikanaren Tribunen." Wikipedia.sv, 28 Mar. 2015. Web. 28 May 2015.