• English
 • Swedish

Texas posten (Austin, Tex.) 1896-1982 Browse the title

Texas posten (the Texas Post) published its first issue in Austin, Texas on April 18, 1896. It was the longest-surviving Swedish language newspaper in Texas, and was the only major Swedish language newspaper in the southern United States. Independent with respect to religion, the paper's masthead proclaimed it a "liberal political news journal for the Swedes of America."

Though founded by Richard Johnson, cousins Mauritz J. Knape and Carl Knape purchased the weekly when it was less than a year old, and members of the Knape family continued as owners and managers of the paper throughout much of its existence. Former Methodist minister J.M. Ojerholm served as editor from 1897 to 1935, almost 40 years. Some members of the Knape family also served as editors at times. Mauritz Knape's brother Otto Knape became sole owner of Texas posten in 1933.

The Swedish communities in Texas were small but tight-knit, and Texas posten's coverage reflects a strong local interest. Content included news from Sweden on the front page, a large section of Texas news, reports from usually unpaid correspondents from Swedish settlements around Texas, and announcements and advertisements. Originally an 8-page format, the paper later expanded to 16 pages. In 1915 the paper claimed a circulation of 1,500.

The long-time ownership of Texas posten by just one family undoubtedly contributed to the paper's continuing survival, even while many other Swedish American titles went under or merged with larger papers. After WWII editor-publisher Gerald Knape (Otto Knape's son) introduced increasing amounts of English language content into the paper. Texas posten absorbed the English-language Austin News and South Austin News in 1949. By 1950 Texas posten had shrunk to 6 pages, and later shrunk to 4 pages.

In 1980 Gerald Knape sold the paper to Lissa Bengston; however, financial difficulties caused her to return the paper to Knape in 1981. Knape then sold again to Marilyn Berglund Samuelson and David Samuelson; the couple also quickly found the paper to be financially unviable. Texas posten published its last issue on January 14, 1982, at which time approximately three quarters of the paper was printed in English.

Bibliography

 • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
 • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
 • Blanck, Dag. The Creation of an Ethnic Identity: Being Swedish American in the Augustana Synod, 1860-1917. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, 2006.
 • Scott, Larry E. The Swedish Texans. San Antonio, Texas: University of Texas Institute of Texan Cultures at San Antonio, 1990.
 • "Texas Posten: What's Inside This Collection," Portal to Texas History, The University of North Texas Libraries, n.d. Web.

Första numret av Texas posten gavs ut i Austin i Texas 18 april 1896. Det var den längst överlevande svenskspråkiga tidningen i Texas och den enda stora svenskspråkiga tidningen i södra USA. Tidningen var religiöst oberoende och utgivningsrätten sa att den var en ”liberal, politisk nyhetsjournal för svenskarna i Amerika”.

Även om tidningen bildats av Richard Johnson, köpte kusinerna Mauritz J. Knape och Carl Knape upp veckotidningen när den var mindre än ett år gammal, och medlemmarna i familjen Knape fortsatte som ägare och chefer för tidningen under största delen av dess existens. Den före detta metodistprästen J.M. Ojerholm var redaktör under närmare 40 år, från 1897 till 1935. Några medlemmar i familjen Knape tjänstgjorde också som redaktörer. Mauritz Knapes bror Otto Knape blev ensam ägare av Texas posten 1933.

De svenska befolkningsgrupperna i Texas var små, men sammansvetsade, och Texas postens upplaga återspeglade starka lokala intressen.  Innehållet bestod av nyheter från Sverige på förstasidan, en stor del med nyheter från Texas, rapporter från vanligtvis obetalda korrespondenter från svenska kolonier i Texas, samt meddelanden och annonser. Tidningen bestod ursprungligen av åtta sidor men utökades senare till 16 sidor. Tidningen uppgav en upplaga på 1 500 under 1915.

Att Texas posten ägdes så länge av bara en familj bidrog utan tvekan till tidningens fortsatta överlevnad, även när många andra svensk-amerikanska tidningar gick under eller slogs ihop med större tidningar. Efter andra världskriget tog utgivaren Gerald Knape (Otto Knapes son) in allt mer engelskspråkigt innehåll i tidningen. Texas posten absorberade den engelskspråkiga Austin News och South Austin News 1949. Texas posten hade vid 1950 krympt först till sex sidor och senare till 4 sidor.

Gerald Knape sålde 1980 tidningen till Lissa Bengston men ekonomiska svårigheter gjorde att hon returnerade tidningen till Knape 1981. Knape sålde återigen tidningen till Marilyn Berglund Samuelson och David Samuleson men paret insåg också snabbt att tidningen var ekonomiskt olönsam. Sista numret av Texas posten gavs ut 14 januari 1982, då ungefär tre fjärdedelar av tidningen trycktes på engelska.

Litteraturförteckning

 • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
 • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
 • Blanck, Dag. The Creation of an Ethnic Identity: Being Swedish American in the Augustana Synod, 1860-1917. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, 2006.
 • Scott, Larry E. The Swedish Texans. San Antonio, Texas: University of Texas Institute of Texan Cultures at San Antonio, 1990.
 • "Texas Posten: What's Inside This Collection," Portal to Texas History, The University of North Texas Libraries, n.d. Web.