• English
  • Swedish

Vårt land (Jamestown, N.Y.) 1890-1920 Browse the title

Vårt land (Our Country) was published between 1890 and 1920 in Jamestown, New York. The paper represented a major and early Swedish area of settlement in western New York/eastern Pennsylvania. The industrial town of Jamestown had a long Swedish language newspaper tradition; around twenty Swedish language newspapers were published there from 1874 onwards.

Vårt land was preceded by Österns väktare, published between November 1888 and November 27, 1890. Österns väktare was a weekly Christian political newspaper founded by the New York Conference of the Augustana Synod. Beginning with the December 4, 1890 issue the paper's name was changed to Vårt land and the religious aspect was dropped. The new Vårt land claimed itself to be "a Swedish political weekly newspaper devoted to American citizenship and the upbuilding of republican institutions."

Vårt land was published mainly in Swedish with some columns in English. The paper was published by the Vårt Land Publishing Company, with F.G. Curtis as president. Long-time Jamestown mayor, Samuel A. Carlson, served as the paper's first editor. Vårt land printed its final issue September 10, 1920.

Bibliography

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
  • Follstad, Virginia P. The Augustana Evangelical Lutheran Church in Print. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007.

Vårt land gavs ut mellan 1890 och 1920 i Jamestown i New York. Tidningen representerade en stor och tidig bosättning av svenskar i västra New York och östra Pennsylvania. Industristaden Jamestown hade en mångårig svenskspråkig tidningstradition. Omkring tjugo svenskspråkiga tidningar gavs ut där från 1874 och framåt.

Vårt land föregicks av Österns väktare, som gavs ut mellan november 1888 och 27 november 1890. Österns väktare var en kristen, politisk veckotidning som grundades av New York Conference of the Augustana Synod. Från det nummer som gavs ut 4 december 1890 ändrades tidningens namn till Vårt land och den religiösa inriktningen försvann. Den nya Vårt land sade sig vara ”en svensk politisk veckotidning som ägnar sig åt amerikanskt medborgarskap och uppbyggnaden av republikanska institutioner”.

Vårt land gavs i huvudsak ut på svenska med några spalter på engelska. Tidningen gavs ut av Vårt Land Publishing Company, med F.G. Curtis som ordförande. Samuel A. Carlson, som sedan länge varit borgmästare i Jamestown, var tidningens första redaktör. Det sista numret av Vårt land trycktes den 10 september 1920.

Litteraturförteckning

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
  • Follstad, Virginia P. The Augustana Evangelical Lutheran Church in Print. Lanham, Md.: Scarecrow Press, 2007.