• English
  • Swedish

Vestkusten (San Francisco, Calif.) 1887-1993 Browse the title

The new vestkusten (Mill Valley, Calif.) 1993-1994 Browse the title

Vestkusten (Mill Valley, Calif.) 1994-2007 Browse the title

Vestkusten (the West Coast) was published between 1887 and 2007 in San Francisco and later Mill Valley, California.  It represented the growing Swedish American community in northern California and became the leading Swedish language newspaper in that state.  A constant stream of Swedish immigration to the west coast of the United States through the twentieth century contributed to the paper's longevity. Vestkusten began in October 1886 as a four page monthly pamphlet titled Ebenezer, started by Augustana Lutheran pastor Johannes Tellen to provide church news to his parishioners. Tellen quickly found the enterprise to be overly expensive and time-consuming; after only two issues he transferred the paper to its editor and typesetter, Alrik G. Spencer. Spencer renamed the paper Vestkusten in January 1887 and shifted to purely secular news content; during his tenure Spencer also upped the page count and increased to weekly publication.

In 1891 Ernst Skarstedt became editor of Vestkusten, and in 1894 he and typesetter/treasurer Alexander Olsson bought the paper from Spencer. The two increased the paper's popularity and improved its finances. In 1896 Olsson became the sole owner and publisher; Skarstedt continued as editor for three more years, after which time Olsson also took on editing duties. Vestkusten's offices were destroyed in the San Francisco earthquake and firestorm of April 18, 1906; Olsson was only able to save the paper's subscription list. He managed to publish an issue from Oakland on April 26, 1906 with the headline "San Francisco in Ruins", though the printing press he used was missing the Swedish vowels ä, ö and å.

Olsson died in 1952, having served as editor and publisher of Vestkusten for over half a century.  Olsson's son Hugo Olsson took over upon his father's death; he sold the paper in 1964 to Karin Person, a Vestkusten reporter since 1957. Person thereafter served as editor and publisher, though the paper was not profitable and she could not keep up with the technological changes happening in publishing. Vestkusten was on the verge of folding in 1968 when a Friends of Vestkusten fundraising group was formed by members of the San Francisco Swedish Club and the Swedish American Chamber of Commerce. Vestkusten was reduced to biweekly publication, tabloid size, and eight pages at this time; it also began to include both English and Swedish language content.

Vestkusten was bought in 1991 by Barbro Sachs-Osher and Sune Lundberg (who died shortly thereafter), and the Friends group was disbanded. Under Sachs-Osher's ownership, Bridget Stromberg-Brink and Lena Sivik served as managing editor and business manager. The paper reduced to semi-monthly publication, transferred publication to Mill Valley, California, and expanded coverage to include the Swedish community in southern California. From April 15, 1993 to April 15, 1994 the paper was published as the New Vestkusten, as a way of promoting their expansion of coverage to include Southern California. In 2007 Vestkusten merged with Nordstjernan of New York, with the title Nordstjernan being retained.

Bibliography

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
  • Beroza, Muriel Nelson. "Vestkusten: A History." Swedish-American Historical Quarterly, October 2008: 202-208.

Vestkusten gavs ut mellan 1887 och 2007 i San Francisco och senare i Mill Valley i Kalifornien. Den representerade den växande svensk-amerikanska befolkningen i norra Kalifornien och blev den ledande svenskspråkiga tidningen i denna delstat.  En konstant ström av invandrare till USA:s västkust under 1900-talet bidrog till tidningens mångåriga existens. Vestkusten startades i oktober 1886 som en fyrsidig månadsskrift med namnet Ebenezer av Augustana Lutheran-prästen Johannes Tellen för att sprida kyrkans nyheter till församlingsborna. Tellen insåg snabbt att verksamheten var för dyr och tidskrävande, och efter bara två nummer överlät han tidningen till dess redaktör och typsättare, Alrik G Spencer. Spencer bytte namn på tidningen till Vestkusten i januari 1887 och övergick helt till sekulärt innehåll. Under sin ämbetstid ökade Spencer också sidantalet och började ge ut tidningen varje vecka.

Ernst Skarstedt blev 1891 redaktör för Vestkusten och 1894 köpte han och typsättaren/kassören Alexander Olsson tidningen från Spencer. De fick tidningens popularitet att öka och förbättrade dess ekonomi. Olsson blev enda ägaren och utgivaren 1896. Skarstedt fortsatte som redaktör i tre år till och därefter överläts även redaktörsuppgifterna till Olsson. Vestkustens kontor förstördes i jordbävningen och branden i San Francisco 18 april 1906. Olsson kunde bara rädda tidningens lista över prenumeranter. Han lyckades ge ut ett nummer från Oakland 26 april 1906 med rubriken ”San Francisco i ruiner", även om den tryckpress han använde saknade de svenska vokalerna å, ä och ö.

Olsson dog 1952 och hade då varit redaktör och utgivare av Vestkusten i mer än ett halvt sekel.  Olssons son Hugo Olsson övertog uppgifterna efter sin fars död. Han sålde tidningen till Karin Person 1964. Hon hade varit reporter för Vestkusten sedan 1957. Därefter fungerade Person som redaktör och utgivare, men tidningen var inte lönsam och hon kunde inte hänga med i den tekniska utvecklingen inom utgivningsbranschen. Vestkusten var på väg att upphöra 1968 då gruppen Friends of Vestkusten (vänner till Vestkusten) bildades av medlemmarna i San Francisco Swedish Club (svenska klubben i San Francisco) och Swedish American Chamber of Commerce (svensk-amerikanska handelskammaren). Vestkusten drog ner och började ges ut varannan vecka i tabloidformat med åtta sidor. Den började också ha innehåll både på engelska och svenska.

Vestkusten köptes 1991 av Barbro Sachs-Osher och Sune Lundberg (som avled strax därefter) och Friends-gruppen upplöstes. Under Sachs-Oshers ägarskap var Bridget Stroberg-Brink och Lena Sivik chefsredaktör och affärschef. Tidningen började ges ut varannan månad, utgivningen flyttades till Mill Valley, Kalifornien och täckningen utökades till att inkludera den svenska befolkningsgruppen i södra Kalifornien.  Från 15 april 1993 till 15 april 1994 gavs tidningen ut som the New Vestkusten, som ett sätt att marknadsföra breddningen till södra Kalifornien. Vestkusten gick år 2007 samman med Nordstjernan från New York och man behöll namnet Nordstjernan.

Litteraturförteckning

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
  • Beroza, Muriel Nelson. "Vestkusten: A History." Swedish-American Historical Quarterly, October 2008: 202-208.