Tips for Swedish Genealogy

Death notices/obituaries

Death notices were seldom formalized in Swedish American newspapers and often interspersed with general news and written like them. They could range from three lines about someone perishing in an accident to half a page recounting the life of a well-known octogenarian who had passed away.

Headlines for death notices were usually ad hoc, though some headlines appeared regularly, including “Lifvet en börda” (life a burden) for suicides.

Word terms for genealogists

Born:

 • Född (born, née)
 • Födde (births, usually a heading)
 • Föddes (was born)
 • Ha önskebarn (have a child long wished for)
 • Storken kom (the stork arrived)

Grew up:

 • Växt upp (grew/grown up)
 • Uppväxt (grew/grown up)
 • Bördig från (native of)

Confirmed:

 • Konfirmerad (confirmed)

Married (wedding and marriage used interchangeably)

 • Vigslar/Wigslar (weddings, usually a heading)
 • Vigde/Wigde (weddings, usually a heading)
 • Sammanvigdes/sammanvigda (were wed)
 • Bröllop (wedding, sometimes a heading)
 • Äktenskap (marriage)
 • Gift/ogift (married/unmarried)
 • Enkel (single)
 • Gifte sig (was/were married)
 • Bröllop ståndar (a wedding will take place)
 • Stod ett bröllop (a wedding took place)
 • Stod brudgum (was the groom)
 • Förenade i äktenskap (joined together in marriage)

Work/career:

 • Arbetade (worked, labored)
 • Sysslade med (filled his time as)
 • Anställd som (was employed as)

Died/Death:

 • Död/döda (dead singular/plural)
 • Döde (deaths, usually a heading)
 • Dödsfall (deaths, a heading)
 • Dog (died)
 • Dött/dödt (has/have died)
 • Avled/afled (died, the one I see most in later obituaries—1900s)
 • Avlidit/aflidit (has/have died)
 • Dödad/Dödat (killed)
 • Dödades (was killed)
 • Döden (death)
 • Omkom (perished)
 • ___ ihjäl (___ to death)
 • Hädankallad (”called unto God,” basically)
 • Begrafven/begrafvad (buried, interred)
 • Begravning/begrafning (funeral, burial)
 • Jordfästning (burial)
 • Avsomnad/Afsomnad/insomnad (went to sleep/passed away)
 • Hemkallad (called home)
 • Sjelfmord/självmord (suicide)
 • Arf/arv (inheritance)

Examples of colorful ways to say that someone has died:

 • Behagade till sin hemtaga (it pleased (the Lord) to take him/her home)
 • Behagade hemföra min dotter (it pleased (the Lord) to carry my daughter home)
 • Behagade hädankalla vår son (it pleased (the Lord) to call our son henceforth)
 • Sin sista bilfärd (his/her last drive—car accident)
 • Hastigt avslutade sin jordiska bana (hastily ended his earthly path)
 • Kallad till evig ro (summoned to eternal rest)
 • Hade sin tillflykt till Herren (had his refuge in the Lord)
 • Hembudet kom den 13 februari (the summons home came on the 13th of February)
 • Kallades ur tiden (was called from time)
 • Förkortade sitt liv (shortened his/her life)
 • Livet en börda (life a burden – with suicide)
 • Lefnadstrött (tired of life)
 • Kallad hädan av/af döden (called away by death)
 • Kallades från honom av/af/genom döden (was called away from him by/through death)
 • Spildt menniskolif (a wasted human life—about a woman who was careless with combustible substances and caused an explosion)
 • Till grafvens frid (to the peace of the grave)

- Compiled with the help of Jill Seaholm, Head of Genealogical Services, Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Illinois and Ulf Jonas Björk, Professor of Journalism, Indiana University

Tips för svensk släktforskning

Dödsannonser/dödsrunor

Dödsannonser blev sällan formaliserade i svenskamerikanska tidningar och blandades ofta med allmänna nyheter och skrevs på samma sätt. Det kunde vara allt från tre rader om någon som dött i en olycka till en halvsides minnesruna om en välkänd åttioårings liv efter att denne gått bort.

Rubrikerna på dödsannonserna kunde se ut hur som helst, även om vissa rubriker var vanligare, som vid självmord ”Lifvet en börda”.
 

Termer för släktforskare

Born:

 • Född (born, née)
 • Födde (births, usually a heading)
 • Föddes (was born)
 • Ha önskebarn (have a child long wished for)
 • Storken kom (the stork arrived)

Grew up:

 • Växt upp (grew/grown up)
 • Uppväxt (grew/grown up)
 • Bördig från (native of)

Confirmed:

 • Konfirmerad (confirmed)

Married (wedding and marriage used interchangeably)

 • Vigslar/Wigslar (weddings, usually a heading)
 • Vigde/Wigde (weddings, usually a heading)
 • Sammanvigdes/sammanvigda (were wed)
 • Bröllop (wedding, sometimes a heading)
 • Äktenskap (marriage)
 • Gift/ogift (married/unmarried)
 • Enkel (single)
 • Gifte sig (was/were married)
 • Bröllop ståndar (a wedding will take place)
 • Stod ett bröllop (a wedding took place)
 • Stod brudgum (was the groom)
 • Förenade i äktenskap (joined together in marriage)

Work/career:

 • Arbetade (worked, labored)
 • Sysslade med (filled his time as)
 • Anställd som (was employed as)

Died/Death:

 • Död/döda (dead singular/plural)
 • Döde (deaths, usually a heading)
 • Dödsfall (deaths, a heading)
 • Dog (died)
 • Dött/dödt (has/have died)
 • Avled/afled (died, the one I see most in later obituaries—1900s)
 • Avlidit/aflidit (has/have died)
 • Dödad/Dödat (killed)
 • Dödades (was killed)
 • Döden (death)
 • Omkom (perished)
 • ___ ihjäl (___ to death)
 • Hädankallad (”called unto God,” basically)
 • Begrafven/begrafvad (buried, interred)
 • Begravning/begrafning (funeral, burial)
 • Jordfästning (burial)
 • Avsomnad/Afsomnad/insomnad (went to sleep/passed away)
 • Hemkallad (called home)
 • Sjelfmord/självmord (suicide)
 • Arf/arv (inheritance)

Exempel på färgstarka sätt att säga att någon har dött:

 • Behagade till sin hemtaga (it pleased (the Lord) to take him/her home)
 • Behagade hemföra min dotter (it pleased (the Lord) to carry my daughter home)
 • Behagade hädankalla vår son (it pleased (the Lord) to call our son henceforth)
 • Sin sista bilfärd (his/her last drive—car accident)
 • Hastigt avslutade sin jordiska bana (hastily ended his earthly path)
 • Kallad till evig ro (summoned to eternal rest)
 • Hade sin tillflykt till Herren (had his refuge in the Lord)
 • Hembudet kom den 13 februari (the summons home came on the 13th of February)
 • Kallades ur tiden (was called from time)
 • Förkortade sitt liv (shortened his/her life)
 • Livet en börda (life a burden – with suicide)
 • Lefnadstrött (tired of life)
 • Kallad hädan av/af döden (called away by death)
 • Kallades från honom av/af/genom döden (was called away from him by/through death)
 • Spildt menniskolif (a wasted human life—about a woman who was careless with combustible substances and caused an explosion)
 • Till grafvens frid (to the peace of the grave)

– Sammanställd med hjälp av Jill Seaholm, chef för genealogiska tjänster, Swenson Swedish Immigration Research Center, Augustana College, Rock Island, Illinois och Ulf Jonas Björk, professor i journalistik, Indiana University